fbpx

KVKK ve Aydınlatma Metni

BLOCKCHAIN LAB Yazılım Anonim Şirketi (“Cointral”) olarak, Şubelerimiz, WEB sitemiz www.cointral.com adresi, Mobil uygulama ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden elde ettiğimiz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Mevzuatına uygun olarak toplanır, işlenir ve korunur.

 1. Kişisel verileriniz, ulaşma kanalı/sebebi ve toplanma amacı

BLOCKCHAIN LAB Yazılım Anonim Şirketi (“Cointral”) olarak Şubelerimiz, WEB sitemiz, Mobil uygulamalarımız ve sosyal medya hesaplarımız vasıtası ile tarafımıza ulaşan kişisel verileriniz aşağıda bahsedilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere şirket bünyesinde açık rızanız olması kaydı ile şirketimiz tarafından işlemektedir.

Kişisel verilerimizKişisel verinin şirketimize ulaşma sebebiKişisel verinin şirketimize ulaştığı kanalToplama amacı
1Ad, soyad, e-posta adresi,
mesaj konusu, mesaj içeriği,
adres, telefon, IBAN, yazışma
içerikleriniz
Şirketimizle
iletişime geçmeniz halinde
Whatsapp Business,
Zendesk, Resmi Web Sitemiz, Linkedln,
Youtube, My Business Google, Facebook, Instagram, Twitter’dan mesaj atmak yolu ile.
Talep/Mesaj içeriğini anlamak, talebinizi yerine getirmek, hizmetlerimizi geliştirmek.
2Ad, soyad, e-posta adresi,
mesaj konusu, mesaj içeriği,
adres, telefon, IBAN
Katıldığınız anketler, çekilişler ve gönderi yorumlarınız/beğenilerinizFacebook, Instagram,
Twitter, Linkedln
Talep/Mesaj içeriğini anlamak, talebinizi yerine getirmek, hizmetlerimizi geliştirmek.
3Ad, soyad, T.C. kimlik numaranız,
doğum tarihiniz, anne-baba adı,
medeni hal, kimlik belgeniz,
kimliğinizin ön ve arka yüzü,
beyaz bir kağıda Cointral ve
günün tarihi yazınız ile birlikte selfie fotoğrafınız, adres belgeniz, diğer.
Yeni müşteri hesabı açmak/güncellemekŞube, web sitemiz ve mobil uygulamalar– Yükümlü olduğumuz kurum ve kuruluşlar açısından müşteri bilgilerini almak

– Sunduğumuz hizmetlerden faydalanılması için kayıt oluşturmak

– Oluşabilecek her türlü değişikliği size geri bildirim yapmak
4İşletim sisteminiz, taracıyınız,
kullandığınız program, konumunuz, güvenlik durumunuz ve farklı
cihaz bilgileriniz, IP adresiniz, ürünleri kullandığınız süre, hizmetlerinizdeki kullanım alışkanlıklarınız
Hizmetlerimizi kullanmakWeb sitemiz ve mobil uygulamalar– Hizmetlerimizi geliştirmek

– Yükümlü olduğumuz kurum ve kuruluşlar açısından müşteri bilgilerini almak

– Kullanım alışkanlıklarınıza göre kullanım kolaylığı sağlamak

– Güvenliğiniz açısından verileri yorumlamak
5
Ad, soyad, e-posta adresi, adres, telefon.İletişim alma onayı vermenizWeb sitemiz ve mobil uygulamalar– Hizmetlerimiz ve değişiklikler ile güncellemeler ve bilgilendirmeleri paylaşmak

– İlginizi çekebilecek size özel tekliflerimizi sunmak

2. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Durumlar

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları ve yükümlüsü olduğumuz resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Muhafaza ve İmhası

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları doğrultusunda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Yasal sürenin sona ermesi halinde kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4. Bilgi Edinme

Şirketimize başvurarak Kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme;
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;
 • KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme;
 • Kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak BLOCKCHAIN LAB Yazılım Anonim Şirketine başvurabilir.

Bu durumda BLOCKCHAIN LAB Yazılım Anonim Şirketi, talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Veri Sahibinin şahsen başvurusu ile, “Blockchain Lab Yazılım A.Ş. Yazılım Anonim Şirketi”, “Fulya Mah. Büyükdere Cad. No:76 Quasar 34394 Şişli, İstanbul – TÜRKİYE” adresi,
 • Noter vasıtasıyla,
 • İadeli taahhütlü posta yoluyla kimlik doğrulamak suretiyle, “Blockchain Lab Yazılım A.Ş. Yazılım Anonim Şirketi”, “Fulya Mah. Büyükdere Cad. No:76 Quasar 34394 Şişli, İstanbul – TÜRKİYE” adresi,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi sistemine kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle “[email protected]” veya Şirketimizin “[email protected]” e-posta adresine sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz ile,

Başvurabilirsiniz.

BLOCKCHAIN LAB YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

FULYA MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:76 QUASAR 34394 ŞİŞLİ, İSTANBUL

VKN (Vergi Kimlik No): 4650883238

Mersis No: 0178132817200001

Vergi Dairesi: HOCAPAŞA

Web sitemizdeki sosyal medya özelliklerini sağlayabilmek, trafiğimizi ve ziyaretçilerin davranışlarını analiz etmek ve pazarlama amacıyla çerezleri kullanıyoruz.