fbpx

MÜŞTERİNİ TANI POLİTİKASI

MÜŞTERİNİ TANI POLİTİKASI

MÜŞTERİNİ TANI POLİTİKASI

Blockchain Lab Yazılım Anonim Şirketi (“Blockchain Lab veya “Şirket”) “Kriptopara ve Sair Yazılımların Satım Sözleşmesi” ve “Kriptopara ve Sair Yazılımların Alım Sözleşmesi” (beraber “Kriptopara İşlemleri Sözleşmesi” olarak anılacaktır.) kapsamında hizmetlerini Müşteri’lerine en iyi şekilde sunma konusunu son derece ciddiye almaktadır.

İşbu Müşterini Tanı (“KYC”) Politikası, (“KYC Politikası”) Suç Gelirlerinin ve Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Politika’nın (“Politika”) ve Kriptopara İşlemleri Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, Politika ve Kriptopara İşlemleri Sözleşmesi ile birlikte değerlendirilip, dikkate alınması gerekmektedir. İşbu KYC Politikası’ndaki kısaltmalar, Politika’da yer alan tanımlar ile aynı anlama gelmektedir.

KYC Politikası’nın amacı; risk temelli bir yaklaşımla işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğini Müşteri’lere bildirilmesidir.

İşbu KYC Politikası, Şirket’imizin kriptopara alım/satım işlemleri için Müşteri’lerine sunduğu tüm hizmetler bakımından uygulanmaktadır.

Blockchain Lab, KYC Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemlere başvurmaktadır.

 1. Kimlik Doğrulama

Şirket, işbu KYC Politikası uyarınca, sunduğu her bir hizmet bazında uygun olan kimlik doğrulama tedbirlerini almaktadır. Bu doğrulama tedbirleri şu şekildedir:

 • Müşteri kimliğini doğrulama,
 • Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için makul düzeyde önlemler alma,
 • Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında makul ölçüde bilgi talep etme,
 • Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri izleme ve Müşteri profili ile karşılaştırma,
 • Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri işlemlerini ve diğer Müşteri’leri izleme.

İşbu KYC Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile Şirket arasında herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanmaktadır. Müşteri’nin Şirket vasıtasıyla gerçekleştirmek istediği kriptopara alım/satım işlemleri ve bu işlemlerin amacı hakkında bilgi talep edilmektedir. Bu kapsamda;

 • Şirket’imizin (Beyazıt, Kapalı Çarşı Molla Fenari Mah, Çuhacı Han Sk. No:12, 34120 Fatih/İstanbul) adresinde bulunan şubesi (“Şube”) üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde  işleme başlamadan önce Müşteriden T.C. kimlik veya pasaport fotokopisi talep edilmekte,
 • https://cointral.com/ platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilecek işlemlerde ise işleme başlamadan önce Müşteri’den fotoğrafını da içerecek şekilde T.C. kimlik veya pasaport görüntüsü talep edilmekte olup

Şirket tarafından kimlik doğrulama prosedürü gerçekleştirilmektedir.

Platform ve Şirket’imizin şubeleri üzerinde işlem talep eden Müşteri’nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem Müşteri’nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.   

2) Müşterilerden işlem gerçekleştirilmeden talep edilen bilgi ve belgeler

 • T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı veya pasaport sureti ve geçerlilik tarihi bilgisi,
 •  İkamet edilen adres/ülke bilgisi,
 • Kullanıcı Kimliğini Doğrulama,
 • Çalışma Durumu (Opsiyonel),
 • Yatırım Kaynağı Gelir Kaynakları (Opsiyonel).

3) Müşterilerden Şube’de işlem gerçekleştirilmeden talep edilen bilgi ve belgeler

 • T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı veya pasaport sureti ve geçerlilik tarihi bilgisi,
 •  İkamet edilen adres/ülke bilgisi,
 • Çalışma Durumu (Opsiyonel),
 • Yatırım Kaynağı Gelir Kaynakları (Opsiyonel).

4) Tüzel Kişi Müşterilerden işlem gerçekleştirilmeden talep edilen bilgi ve belgeler

 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküsü
 • İmza sirküsünde yetkilendirilmiş şahsa ait T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti
 • İkamet edilen adres bilgisi
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • Şirket kaşesi ile birlikte imzalanan matbu formu.

5) Kimlik doğrulama prosedürü yürütülecek durumlar

Şirket’imiz Müşteri’nin gerçekleştireceği her türlü kriptopara alım/satım işlemi öncesinde, herhangi bir tutardan bağımsız olarak, Müşteri’ye ilişkin kimlik doğrulama prosedürü uygulamaktadır. Şirket, önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde söz konusu doğrulama işlemi tekrarlama hakkını saklı tutar.

Web sitemizdeki sosyal medya özelliklerini sağlayabilmek, trafiğimizi ve ziyaretçilerin davranışlarını analiz etmek ve pazarlama amacıyla çerezleri kullanıyoruz.